null

Etosi ynë

Lexo më shumë

null

Misioni yne

Lexo më shumë

null

Rritja jonë

Lexo më shumë

null

Rezultatet tona

Lexo më shumë

Çdo fëmijë dhe i ri ka të drejtë për sigurim shkollor efektiv.

 

Nevojat shoqërore, emocionale dhe të shëndetit mendor mund të kapërcehen përmes një programi të personalizuar interaktiv, gjithëpërfshirës dhe inovativ.

Puna në partneritet me komunitetin e gjerë pasuron përvojën e të nxënit të nxënësve / studentëve tanë.

 

Kurrikula jonë mbështet nxënësit / studentët për t’u bërë nxënës të suksesshëm, qytetarë të përgjegjshëm dhe të rinj të shëndetshëm dhe të sigurt që mund të japin një kontribut pozitiv në shoqëri.

Një përvojë pozitive, gjithëpërfshirëse e shkollës kontribuon në mirëqenien e përgjithshme të nxënësve / studentëve dhe rezultateve pozitive të jetës.

 

Studentët tanë kanë të drejtë të mbështesin dhe udhëzojnë nga një ekip profesionistësh të përkushtuar, empatikë dhe të aftë.