null

Mūsu Ētoss

Lasīt vairāk

null

Mūsu misija

Lasīt vairāk

null

Mūsu izaugsme

Lasīt vairāk

null

Mūsu rezultāti

Lasīt vairāk

Katram bērnam un jaunietim ir tiesības uz efektīvu skolas nodrošināšanu.

 

Sociālās, emocionālās un garīgās veselības vajadzības var pārvarēt, izmantojot interaktīvu, iekļaujošu un novatorisku personalizētu mācību programmu.

Darbs partnerībā ar plašāku sabiedrību bagātina mūsu skolēnu / studentu mācīšanās pieredzi.

 

Mūsu mācību programma palīdz skolēniem / studentiem kļūt par veiksmīgiem izglītojamiem, atbildīgiem pilsoņiem un veselīgiem, pārliecinātiem jauniešiem, kuri var dot pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā.

Pozitīva, iekļaujoša skolas pieredze veicina skolēnu / studentu vispārējo labklājību un pozitīvos dzīves rezultātus.

 

Mūsu studentiem ir tiesības uz atbalstu un norādījumiem no uzticīgas, iejūtīgas un izveicīgas profesionāļu komandas.