null

Naš etos

Čitaj više

null

Naša misija

Čitaj više

null

Naš rast

Čitaj više

null

Naši ishodi

Čitaj više

Svako dijete i mlada osoba ima pravo na djelotvorno školovanje.

 

Socijalne, emocionalne i mentalne zdravstvene potrebe mogu se prevladati interaktivnim, uključivim i inovativnim personaliziranim programom učenja.

Suradnja sa širom zajednicom obogaćuje iskustvo učenja naših učenika / studenata.

 

Naš kurikulum pomaže učenicima / studentima da postanu uspješni učenici, odgovorni građani i zdravi, samopouzdani mladi ljudi koji mogu pozitivno doprinijeti društvu.

Pozitivno, inkluzivno školsko iskustvo pridonosi općem dobru učenika i učenika i pozitivnim životnim ishodima.

 

Naši studenti imaju pravo na podršku i smjernice predanog, empatičnog i vještog tima profesionalaca.