null

Ein Ethos

Darllen mwy

null

Ein Cenhadaeth

Darllen mwy

null

Ein Twf

Darllen mwy

null

Ein Canlyniadau

Darllen mwy

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i ddarpariaeth ysgol effeithiol.

 

Gellir goresgyn anghenion iechyd cymdeithasol, emosiynol a meddyliol trwy raglen ddysgu bersonol ryngweithiol, gynhwysol ac arloesol.

Mae gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned ehangach yn cyfoethogi profiad dysgu ein disgyblion / myfyrwyr.

 

Mae ein cwricwlwm yn cefnogi disgyblion / myfyrwyr i ddod yn ddysgwyr llwyddiannus, yn ddinasyddion cyfrifol ac yn bobl ifanc iach, hyderus sy’n gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas.

Mae profiad ysgol cadarnhaol, cynhwysol yn cyfrannu at les cyffredinol disgyblion / myfyrwyr a chanlyniadau bywyd cadarnhaol.

 

Mae gan ein myfyrwyr hawl i gefnogaeth ac arweiniad gan dîm ymroddedig, empathi a medrus o weithwyr proffesiynol.