null

Náš étos

Čítaj viac

null

NASA misia

Čítaj viac

null

Náš rast

Čítaj viac

null

Naše výsledky

Čítaj viac

Každé dieťa a mladý človek má nárok na efektívne školské zabezpečenie.

 

Potreby sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia je možné prekonať prostredníctvom interaktívneho, inkluzívneho a inovatívneho osobného vzdelávacieho programu.

Spolupráca s širšou komunitou obohacuje študijné skúsenosti našich žiakov / študentov.

 

Náš vzdelávací program podporuje žiakov / študentov v tom, aby sa stali úspešnými študentmi, zodpovednými občanmi a zdravými sebavedomými mladými ľuďmi, ktorí môžu pozitívne prispieť k spoločnosti.

Pozitívne skúsenosti s inkluzívnou školou prispievajú k všeobecnému blahu žiakov / študentov a k pozitívnym výsledkom ich života.

 

Naši študenti majú nárok na podporu a vedenie od angažovaného, empatického a šikovného tímu profesionálov.