null

Ár n-éiteas

Leigh Nios mo

null

Ár Misean

Leigh Nios mo

null

Ár bhFás

Leigh Nios mo

null

Ár dTorthaí

Leigh Nios mo

Tá gach leanbh agus duine óg i dteideal soláthar éifeachtach scoile.

 

Is féidir riachtanais sláinte sóisialta, mothúchánacha agus meabhrach a shárú trí chlár foghlama pearsantaithe idirghníomhach, uilechuimsitheach agus nuálach.

Saibhríonn oibriú i gcomhpháirtíocht leis an bpobal níos leithne eispéireas foghlama ár ndaltaí / na mac léinn.

 

Tacaíonn ár gcuraclam le daltaí / mic léinn a bheith ina bhfoghlaimeoirí rathúla, ina saoránaigh fhreagracha agus ina ndaoine óga sláintiúla muiníneacha ar féidir leo cur go dearfach leis an tsochaí.

Cuireann eispéireas dearfach, uilechuimsitheach scoile le folláine ghinearálta na ndaltaí / na mac léinn agus le torthaí dearfacha saoil.

 

Tá ár gcuid mac léinn i dteideal tacaíochta agus treorach ó fhoireann ghairmiúil tiomanta, ionbhách agus sciliúil.